Aleria v.o.s.

 

Rádi bychom Vás přivítali na stránkách Aleria v.o.s.

 

arrow down

Založení v.o.s. vycházelo z filozofie podnikat a ručit za odvedenou práci s plnou odpovědností.
Naší prioritou je vést pracovní vztahy založené na vzájemné důvěře a otevřené komunikaci, které povedou k oboustranné spokojenosti.

Náš tým se opírá o dlouhodobé zkušenosti jednotlivců v oblasti energetiky a překladatelství.
Nabízíme veškeré činnosti jak týkající se založení a provozování lokálních distribučních soustav (LDS), tak rozúčtování provozních nákladů bytových, komerčních i průmyslových areálů. Naše společnost nabízí též možnost vedení jednání a dodání dokumentace v anglickém jazyce.

Rozúčtování provozních nákladů

 • příprava podkladů k fakturaci energií
 • vytvoření vhodného modelu rozúčtování médií dle platné legislativy
 • komunikace se zákazníky a dodavateli médií
 • zavedení systému pro dálkové odečty měřidel (software, správa měřidel, historie dat…)

Lokální distribuční soustavy

 • získání licencí od ERU
 • komunikace se zákazníky LDS
 • přípravy a uzavírání smluv
 • správa a provoz LDS
 • tvorba ceníku
 • fakturace zákazníkům
 • zajištění požadavků OTE, ERU
 • sledování legislativy

Aleria v.o.s.

Kateřina Krejčí
krejci@aleriavos.cz
+420 739 310 690

Adam Fraňo
frano@aleriavos.cz
+420 603 169 236